office@woodhouse.bg
contatto +359 878 23 3737
Mon - cinque 9:00-18:00
Bulgaria

termini generali

Casa di legno / termini generali

WoodHouse ОнлайнОбщи Условия за Ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайт и online магазин: www.woodhouse.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

 1. termini generali
 • WoodHouse Онлайн “www.woodhouse.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ДИМАКС ГРУП 2016 srl
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online) dal GRUPPO DIMAX 2016 srl
 • GRUPPO DIMAX 2016 srl (WoodHouse Онлайн ) чрез “www.woodhouse.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД чрез “www.woodhouse.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
 • GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД чрез “www.woodhouse.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
 • GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адресwww.woodhouse.bg”.
 • GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и с тези, налични в магазинната мрежа.
 • GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
 • Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможно до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване на поръчката (т.е. статус на поръчката: “Потвърдена, в обработка”) гарантира доставката на продукта.
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. Възможно доставката да бъде извършена на части, за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни на адрес гр.Пловдив, st. Ostromila 18, Интернет магазин.

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 giorni lavorativi, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
 • клиентът съгласува с представител на ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД адреса, на който ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД желае да получи обратно стоката;
 • съгласно разпоредбите на ЗЗП, GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представителмайка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно от компетентния съд по регистрация на ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД съобразно българското законодателство. Per ulteriori informazioni per favore, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: KZP или сайта на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове: ОРС
Гаранцията отпада в случай на:

 1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.
 1. GRUPPO DIMAX 2016 srl не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства. Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!
 • когато пожелаете да получавате нашия бюлетин с промоции и специални оферти – в случай че пожелаете да получавате нашия бюлетин, abbiamo bisogno che tu ci fornisca il tuo indirizzo email. Se desideri inoltre che ti inviamo offerte e idee specifiche per gli acquisti per occasioni speciali, сме поискали то Вас да посочите и данни за пол и възраст на детето/децата, in modo che possiamo inviarti suggerimenti in conformità con questi dati.
 • когато ни изпратите писмо чрез формата за контакт – когато ни пишете през интернет страницата ни, è necessario fornire un nome di contatto e un'e-mail, in modo che possiamo contattarti. Se condividi altre informazioni personali nel testo della tua richiesta, elaboreremo queste informazioni, come necessario, per rispondere alle domande, che hai impostato per noi.
 1. Когато създавате Ваш личен профил на нашата интернет страница – когато пожелаете да се регистрирате като клиент в нашия онлайн магазин, raccogliamo i tuoi due nomi, indirizzo e-mail, телефон и адрес за контакт.
  Когато закупувате стока в нашия онлайн магазинние обработваме допълнително следните категории лични данни:
 • име и презиме;
 • телефонен номер за контакт;
 • indirizzo di spedizione;
 • желана дата и час на доставка, ако има изразени такива
 1. Други:
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД чрез “www.woodhouse.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Поръчаните чрез сайта продукти се придружават опис и от касов бон или фактура (ако такава е поискана при приключване на поръчката).
 • Доставки се извършват само до адреси на територията на Р. Bulgaria. Доставка извън страната е възможна предварително съгласуване цената на доставка.
 • Consegna degli articoli, agli indirizzi sul territorio della Repubblica di Bulgaria è LIBERO.

 

 • Il termine per l'elaborazione dell'ordine è fino a 3 giorni lavorativi (salvo casi, in cui la pagina del prodotto stesso indica un periodo più lungo o durante la campagna, quando il termine per la lavorazione e la consegna tramite corriere è annunciato nelle spiegazioni al carrello). Anche questa scadenza deve essere presa in considerazione 1 o 2 giorni per il servizio di corriere, освен ако куриерът (ECONT) non hanno annunciato una scadenza più lunga.
 • Ordini effettuati venerdì (dopo 16:00 ore), Sabato e domenica iniziano a essere elaborati dal primo giorno lavorativo.
 • La conferma dell'ordine avviene esclusivamente per via telematica – segui la tua e-mail per informazioni sullo stato e la movimentazione dell'ordine.
 • Възможно е поръчката да бъде разцепена на 2 или повече доставки, ако поръчаните артикули не са налични в един и същ склад, но таксуването в случаите, в които се дължи цена за доставката, е само веднъж.
 • La compagnia di corriere, с която работим еЕКОНТ (consegna in ufficio o indirizzo).
 1. Права и задължения на страните
 2. GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД се задължава:
 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 giorni lavorativi;
 • да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При промоции е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не с повече от 14 giorni lavorativi.
 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и за печатаниот производителя, salvo casi, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
 1. Клиентът се задължава:
 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

 1. Право на връщане:
 • Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне някои или всички от получените артикули. Вижте процедурата за връщане в раздел Отказ от поръчка

 

III. Отговорност

 • GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД чрез “www.woodhouse.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД чрез “www.woodhouse.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. ,но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД чрез “www.woodhouse.bg”.
 1. Арбитраж
 2. Гаранционни условия:
 3. При наличие на фабричен дефект на артикул от категорията на детските играчки, фирма ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД го заменя с изправен такъв, а ако няма наличен същия продукт – със сходен такъв или връща на клиента заплатената за продукта и доставката цена.
 4. За артикулите, за които е посочен гаранционен срок по време на експлоатацията, фирма ДИМАКС ГРУП 2016 ЕООД се задължава да отстрани дефекта в срок от 30 дни от представянето на продукта за рекламация. Клиентът е длъжен да представи касов бон или фактура за покупката на артикула от онлайн магазина на WoodHouse.
 5. С изключение на задълженията, описани по-горе, GRUPPO DIMAX 2016 ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
 6. Ограничения за гаранцията

VII. Допълнителни условия:

VIII. Цени на продуктите

Цените на продуктите във физическите магазини могат да се различават от тези, посочени в сайта. Някои промоции могат да бъдат валидни само за сайта или само за определени физически магазини. Per favore, прочетете внимателно описанието на промоцията в секция Новини, а също така можете да го видите и като застанете с мишката върху името на промоцията в страницата на продукта (т.е. след като сте кликнали върху снимката на продукта). Не може да се наслагват отстъпки от различни промоции, карти за отстъпки, талони и др.

IX ЛИЧНИ ДАННИ и ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

NEL GRUPPO DIMAX 2016 Ltd. ci prendiamo cura della sicurezza dei tuoi dati personali e abbiamo adottato le misure necessarie, per allineare le attività di tutti i nostri negozi e dipendenti alle migliori pratiche e ai requisiti legali per la protezione delle informazioni e la loro riservatezza. Quando raccogliamo i dati personali dei nostri clienti, seguiamo il principio di ridurre al minimo i dati elaborati, legalità, trasparenza e sicurezza.

Вижте всичко за нашата политика за поверителност в раздел Защита на личните данни