office@woodhouse.bg
contatto + 359 988 85 4676
Mon - cinque 9:00-18:00
Bulgaria

progetti

Casa di legno / progetti
La produzione di pellet

Costruzione di una linea di produzione dei granuli verdi

Нашата дългогодишна цел за изграждане на линия за произвоство на еко пелети е на път да се осъществи след като в края на юли 2018 година WoodHouse подаде документите си за участие в европейски проект мо мярка 8.6 "ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ". Нашето проектно предложение беше за изграждане на линия за произвоство на еко пелети с капацитет 1,5 тона на час, включваща машина за белене на корите на дървото за постигане на...