office@woodhouse.bg
Контакт +359 878 23 3737
Пон - Пет 9:00-18:00
България

Projects

Производство на пелети

Изграждане на линия за производство на еко пелети

Нашата дългогодишна цел за изграждане на линия за произвоство на еко пелети е на път да се осъществи след като в края на юли 2018 година WoodHouse подаде документите си за участие в европейски проект мо мярка 8.6 "ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ". Нашето проектно предложение беше за изграждане на линия за произвоство на еко пелети с капацитет 1,5 тона на час, включваща машина за белене на корите на дървото за постигане на...